تماس با ما
05137123123
صنایع عایق آریا 
یک خرید با اطمینان اولویت برا ما ...

Service #1

خط مش و رویکرد ها

Service #3

مقالات
در مورد مجموعه آریا

وال آس به عنوان یک نماد اطمینان درصنعت  و ساختمان
شناسنامه قطعات محدوده ماوا واقع در شهر گلبهار
شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 250 مترمربع
دستگاه نظارت زیر نظر استان خراسان رضوی شهرستان چناران
شماره پلاک اصلی 237 پلاک فرعی ...
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 22/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهار - منطقه ماوا
متراژ قطعات 250 مترمربع
کاربری فعلی مزروغی
فاصله تا گلبهار ... کیلومتر

دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور -چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده ماوا واقع در شهر گلبهار
شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 500 مترمربع
دستگاه نظارت زیر نظر استان خراسان رضوی شهرستان چناران
شماره پلاک اصلی 237 پلاک فرعی ...
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 44/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهار - منطقه ماوا
متراژ قطعات 500 مترمربع
کاربری فعلی مزروغی
فاصله تا گلبهار ... کیلومتر

دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور -چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده ماوا واقع در شهر گلبهار
شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 750 مترمربع
دستگاه نظارت زیر نظر استان خراسان رضوی شهرستان چناران
شماره پلاک اصلی 237 پلاک فرعی ...
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 66/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهار - منطقه ماوا
متراژ قطعات 750 مترمربع
کاربری فعلی مزروغی
فاصله تا گلبهار ... کیلومتر

دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور -چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
شناسنامه قطعات محدوده ماوا واقع در شهر گلبهار
شناسنامه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام)
متراژ قطعه 1000 مترمربع
دستگاه نظارت زیر نظر استان خراسان رضوی شهرستان چناران
شماره پلاک اصلی 237 پلاک فرعی ...
قیمت در تاریخ 1401/01/31 معادل 88/000/000 تومان
__________________________________________________

زمین واقع در محدود گلبهار - منطقه ماوا
متراژ قطعات 1000 مترمربع
کاربری فعلی مزروغی
فاصله تا گلبهار ... کیلومتر

دارای سند تک برگ ششدانگ هولوگرام
امکان استعلام از سازمان :
ثبت اسناد و املاک کشور -چناران
منابع طبیعی
جهاد کشاورزی
دارایی


دارای کد جام و موقعیت مکانی برروی نقشه


*جهت استعلام قیمت های روز با ما تماس حاصل فرمائید*
و اما در مورد ما ..!
مجموعه هلیدنگ آریا افتخار دارد با توجه به اهمیت روز افزون رشد و پیشرفت در راستای شهرسازی و پیشرفت شهر و همچنین حوزه ساختمان و صنعت طیف بزرگی از اطلاعات زمین ها را در اختیار مشتریان گرامیقراردهدلذا دراینراستااز پیشرفته ترین ابزار و امکانات جهت کاربران گرامی بهره میبرد تا حصول اطمینان و یک خرید کاملا مثمر ثمر را برای مشتریان انجام دهد .

موقعیت مکانی صنایع عایق آریا کجاست،صنایع عایق آریا کجاست،موقعیت صنایع عایق آریا برروی نقشه
شبکه های اجتماعی

دفتر مرکزی
ایران
مشهد
  حرعاملی 59 پلاک 3 مجموعه آریا
00985137123123
(5 خط )

ارتباط با مشاور  :
09216068189

یک خرید با اطیمنان اولویت برا ما ...

آریا |    مقالات ما 

 

درباره ما   |
هلدینگ  آریا

ارتباط با  | مجموعه هلدینگ آریا


Copyright ©
2022 WallUs .  All Rights Reserved